Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností DANY VITAL, spol. s r. o. se sídlem Hraničná 67, 821 05 Bratislava, IČO 46822500 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.danyvital.com (dále jen "systém").
1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.danyvital.com mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem elektronického obchodu.
1.5 Obchodní vztah mezi společností DANY VITAL, spol. s r. o. a registrovanými zákazníky – podnikateli v ekonomickém systému prodávajícího (ERP) se řídí těmito VOP.

2. Objednávky

2.1 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo email odeslaný na adresu prodávajícího.
2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Od našich zákazníků vyžadujeme pouze ty údaje, které potřebujeme znát pro potřeby správného doručení zboží, vystavení daňového dokladu nebo záručního listu. Mezi požadované údaje patří:
Fyzické osoby (nepodnikatelé)
Jméno a příjmení
Adresa doručení zboží
Tel. číslo
Emailová adresa

Právnické osoby (podnikatelé)
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Název firmy
Adresa sídla firmy
IČO, DIČ, DIČ
Adresa doručení zboží
Tel. číslo
Emailová adresa

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a společností DANY VITAL spol. s r. o.
2.4 Za podstatné podmínky se považují hlavně: obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

3. Storno objednávky

3.1 Ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a bez storno poplatku kdykoli do momentu odeslání zboží prodávajícím.
Storno objednávky kupující provede e-mailem, faxem nebo písemně přímo v sídle prodávajícího. Prodávající může storno objednávky přijmout také telefonicky, následně je však nutné jej potvrdit jedním z předchozích způsobů. Kupující ve stornu objednávky uvede své jméno, kontaktní údaje (tel. číslo, email) a název produktu, jehož objednání stornuje.
V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží celou nebo část kupní ceny, prodávající vrátí tuto částku kupujícímu převodem na stejný účet, z jakého byla platba uskutečněna do 5 pracovních dnů, nebo na adresu kupujícího do 14 kalendářních dnů.
3.2 Ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kupující uvedl v objednávce nesprávné údaje (např. nelze jej zkontaktovat) nebo v případě, že zboží není možné dodat z důvodu ukončené výroby nebo distribuce nebo se podstatně změnila jeho cena - v tomto případě bude prodávající okamžitě kontaktovat kupujícího a navrhne další postup. Pokud je jako dodání zboží uveden osobní odběr na jednom z našich prodejních míst a platba v hotovosti, a kupující si objednávku nepřevezme do 5 pracovních dnů od doručení potvrzení o připravení objednávky k odběru, zboží posuneme k dalšímu prodeji.

4. Doprava

Zboží z elektronického obchodu www.danyvital.com vám můžeme doručit následujícími způsoby:
4.1 Osobní vyzvednutí
Po telefonickém domluvení na čísle +421 911135242 (Bratislava) si budete moci vaši objednávku vyzvednout v naší provozovně v Bratislavě (Vlčí Hrdlo 60) během otevíracích hodin. Objednávku je třeba vyzvednout do 7 dnů od potvrzení o nachystání objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována. Zboží nadrozměrných rozměrů (konstrukční a tepelněizolační desky), pytlované zboží (PAGEL) nebo zboží s hmotností vyšší než 100 kg lze vyzvednout osobně pouze v provozu v Bratislavě.
4.2 Kurýr
Objednávky vyřizujeme expresní službou do 2 pracovních dnů, přepravu poskytujeme ZDARMA od hodnoty 30 €. Nezapomeňte do objednacího formuláře vypsat i platné telefonní číslo pro případ, že by vás kurýr nezastihl. V případě dopravy nadrozměrného 

zboží (konstrukční a tepelněizolační desky), pytlovaného zboží (PAGEL) a paletových zásilek jsou účtovány přepravní náklady dle platného sazebníku přepravce.
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození, které mohly vzniknout při přepravě. Pokud ano, je povinen zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží. Každé poškození obalu je kupující povinen nahlásit doručovateli a učinit o něm záznam na předávacím protokolu iv případě, že na první pohled není očividné poškození zboží. O poškození zboží je povinen kupující informovat přepravce i prodávajícího nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho převzetí. Za škodu způsobenou při přepravě zboží odpovídá přepravce.

5. Platba

Zboží z elektronického obchodu www.danyvital.com můžete uhradit následujícími způsoby:
5.1 V hotovosti kurýrovi při přebírání zásilky.
5.2 Platbou na náš účet:
Fio banka; s.
IBAN: SK8583300000002501747291
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Údaje k platbě obdržíte v potvrzení objednávky. Zásilka bude expedována až po připsání peněžní částky na účet v Fio bance. s.
5.3 V hotovosti při osobním odběru v našich provozech v Bratislavě
Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě společnosti DANY VITAL spol. s r. o. jsou s platnou sazbou DPH.

6. Reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaného dovozce a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a záručních podmínek výrobce. Pro zákazníka je standardní záruka trvání 24 měsíců.
Zásilku lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího převzetí. Zboží nesmí být poškozeno, to se netýká obalu. Ke zboží musí být přiloženy všechny dokumenty včetně dodacího listu nebo faktury. Následně po převzetí bude zákazníkovi převedena příslušná částka na číslo účtu.

Zakoupené zboží zašle kupující doporučeně spolu s dokladem o koupi zpět na adresu prodávajícího:
DANY VITAL, spol. s r. o., Vlčí Hrdlo 60, 821 07 Bratislava
Zboží nám prosím neposílejte na dobírku! Doporučujeme Vám zásilku pojistit.
Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit, odzkoušet obdobným způsobem jako při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Při vrácení zboží musí být zboží nepoužívané, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.). V případě, že je vráceno zboží v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, opotřebované nebo znečištěné zboží).

7. Alternativní řešení sporů

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (emailem na info@danyvital.com), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Seznam subjektů pro alternativní řešení sporů naleznete také na stránce Ministerstva hospodářství.
Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

8. Provozovatel e-shopu

Elektronický obchod www.danyvital.com provozuje společnost DANY VITAL spol. s r. o., Hraničná 67, 821 05 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Bratislava III, oddíl Sro, Vložka číslo: 85410/B, IČO: 46822500, DIČ: 2023690273, IČ DPH: SK2023690273. Tel.: +421911135242, E-mail: info@danyvital.com

9. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů, a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů, za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží a zákonem stanovených lhůt pro archivaci úda

jov v souladu s požadavky zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
DANY VITAL, spol. s r. o. jako provozovatel internetového obchodu www.danyvital.com tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřené osobní údaje nebude bez souhlasu vlastníka těchto údajů poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřené osobní údaje ke komerční nabídce nesouvisející s propagací DANY VITAL, spol. s r. o. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodů kdykoli jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na tomto místě.

10. Orgán dozoru

Slovenská obchodní inspekce
Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Převozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Tel.: 02/58272 172
E-mail: ba@soi.sk

11. Posílání elektronických faktur

Pokud jste právnická osoba nebo OSVČ, můžete požádat o posílání elektronických faktur. Vyplňte formulář na souhlas s posíláním elektronických faktur a pošlete nám jej na info@danyvital.com.

Copyright 2023 - 2024 © https://www.danyvital.com